Често Поставувани Прашања

Проблеми со најава на idp.ukim.mk
Системот за најава idp.ukim.mk корисни генерирани кориснички имиња, кои не мора да претставуваат валидни e-mail адреси, туку укажуваат на корисничко име @ институција. Системот за најава овозможува дополнителни две услуги:
- информација за вашето корисничко име
- промена на лозинката

Доколку досега не сте се најавиле на iKnow, потребно е да го контактирате институционалниот IKnow администратор, со цел да ви се креира кориснички профил. Доколку успешно можете да се најавите во iKnow, а сеуште состемот Ве ивестува дека „Корисникот не постои во системот.“, ве молиме отворете билет за поддршка подолу.,

По дознавањето на вашето корисничкоиме, може да ја искорисните можноста за промена на лозинка, со цел да поставите нова лозинка. Промената на лозинка се одвива исто така со пораќање на e-mail пораки за потврда, додека  лозинките мораат да бидат долги најмалку 8 карактери, и да бидат составени од мали и големи букви, број и специјален Пкарактер.

Притиснете тука за да отворите билет за поддршка.


 Последно обновен Fri, Feb 2 2018 23:19

Ве молиме почекајте!

Ве молиме почекајте... ќе потрае неколку секунди!